Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ điện tử hiện số Model Mi805

Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ điện tử hiện số Model Mi805
Thông số kỹ thuật:

- Khoảng đo pH: 0.00 đến 14.00pH. Độ phân giải: 0.01pH. Độ chính xác: ±0.01pH
- Khoảng đo EC: 0 đến 3999 μS/cm. Độ phân giải: 1 μS/cm. Độ chính xác: ±2% toàn khoảng đo
- Khoảng đo TDS: 0 đến 1999 ppm. Độ phân giải: 1 ppm. Độ chính xác: ±2% toàn khoảng đo
- Khoảng đo nhiêt độ: 0.0 đến 60.0℃. Độ phân giải: 0.1℃. Độ chính xác: ±0.5℃
- Tự động bù trừ nhiệt độ từ 0 đến 60℃
- Hiệu chuẩn pH: hiệu chuẩn 1 hoặc 2 điểm với sự nhận biết dung dịch chuẩn tự động.
- Hiệu chuẩn EC: hiệu chuẩn tự động tại một điểm.
- Hệ số chuyển đổi EC/TDS: có thể hiệu chuẩn từ 0.45 - 1.00.
- Điện cực đo 4 giá trị pH/EC/TDS/Nhiệt độ
- Môi trường họat động: 0 đến 50℃ / độ ẩm tối đa 100% RH
- Pin: 1 x 9V, thời gian sử dụng 300 giờ hoạt động liên tục, tự động tắt sau 8 phút không sử dụng
- Kích thước: 200 x 85 x 50. Trọng lượng: 260 g
Cung cấp bao gồm:
+ Máy đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ model Mi805
+ Điện cực đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ dây dài 1 mét
+ Dung dịch hiệu chuẩn pH4.01, pH7.01, dụng dịch chiệu chuẩn EC 1413μS/cm và dung dịch vệ sinh điện cực
+ 1 pin 9 V, va ly và hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và Anh)