Máy đo oxy hòa tan điện tử hiện số Model MW600

Máy đo oxy hòa tan điện tử hiện số Model MW600
Máy đo oxy hòa tan điện tử hiện số Model MW600
Thông số kỹ thuật:

- Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 19.9 mg/l (ppm)
- Độ phân giải: 0.1 mg/l (ppm)
- Độ chính xác: ±1.5% toàn khoảng đo
- Hiệu chuẩn: bằng tay 2 điểm (zero và slope)
- Tự động bù trừ nhiệt độ: 0 đến 30℃
- Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 50℃; max. 95% RH
- Kích thước máy: 80 x 145 x 40 mm. Trọng lượng: 220 gam
- Pin: 1 pin x 9 V, hoạt động khoảng 70 giờ
Cung cấp bao gồm:
+ Máy đo oxy hòa tan cầm tay model MW600
+ Điện cực đo Oxy hòa tan dây dài 3 mét
+ 05 màn điện cực, dung dịch điện cực 30 ml
+ Vít hiệu chuẩn, pin 9V và hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và Anh)