Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ điện tử hiện số Model MW306

Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ điện tử hiện số Model MW306
Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ điện tử hiện số Model MW306
Thông số kỹ thuật:

 

- Khoảng đo EC (tự động): 0.00 - 29.99μS/cm; 30.0 – 299.9 μS/cm; 300 – 2999 μS/cm; 3.00 – 29.99 mS/cm; 30.0 – 200.0 mS/cm, >500.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 μS/cm (từ 0.00 – 29.99 μS/cm); 0.1 μS/cm (từ 30.0 – 299.9 μS/cm); 1 μS/cm (từ 300 – 2999 μS/cm); 0.01 mS/cm (từ 3.00 – 29.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (trên 30.0 mS/cm). Độ chính xác: ±1% kết quả đo.
- Khoảng đo TDS (tự động): 0.00 – 14.99mg/L; 15.0 – 149.9 mg/L; 150 – 1499mg/L; 1.50 – 14.99 g/L; 15.0 – 100.0 g/L; >400.0g/L. Độ phân giải: 0.01 mg/L (từ 0.00 – 14.99 mg/L); 0.1 mg/L (từ 15.0 – 149.9 mg/L); 1 mg/L (từ 150 – 1499mg/L); 0.01 g/L (từ 1.50 – 14.99 g/L); 0.1 g/L (trên 15.0 g/L). Độ chính xác: ±1% kết quả đo
- Khoảng đo mặn: 0.0 - 400.0% NaCl; 2.00 – 42.00 PSU; 0.00 – 80.00 g/L. Độ phân giải: 0.1% NaCl; 0.01 PSU; 0.01g/L. Độ chính xác: ±1% kết quả đo
- Khoảng đo nhiêt độ: -20.0 – 120℃. Độ phân giải: 0.1℃. Độ chính xác: ±0.5℃
- Tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng -5.0℃ – 100.0℃; bằng tay từ -20 - 120℃
- Hiệu chuẩn EC: hiệu chuẩn tự động với 6 loại dung dịch chuẩn được nhớ trong máy 84μS/cm, 1413μS/cm, 5.00μS/cm, 12.88mS/cm, 80m, 111.8mS/cm
- Hiệu chuẩn độ mặn: 1 điểm với dung dịch MA9066 (Option)
- Hệ số nhiệt độ của độ dẫn: lựa chọn từ 0.00 đến 6.00%/℃ (chỉ dành cho EC và TDS)
- Hệ số TDS: 0.40 đến 0.80
- Bộ nhớ lưu 1000 kết quả đo. Được lưu trữ trong 100 tập (on demand, 200 samples; on stability, 200 samples / interval logging, 1000 samples)
- Cổng kết nối máy tính: 1 micro USB port
- Điện cực đo 4 giá trị EC/TDS/NaCl/Nhiệt độ
- Môi trường họat động: 0 đến 50℃ / độ ẩm tối đa 95% RH
- Thiết kế vỏ máy đáp ứng IP67
- Pin hoạt động: 3 x 1.5V, thời gian sử dụng 200 giờ hoạt động liên tục
- Kích thước: dài 200 x rộng 85 x cao 50 mm.
- Khối lượng: 260 g
Cung cấp bao gồm:
+ Máy đo EC/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ model MW306
+ Điện cực đo EC/TDS/Mặn/Nhiệt độ cáp nối dài 1 mét
+ Dung dịch chuẩn 12880 μS/cm, 230ml/chai
+ Cáp USB nối máy tính, 3 pin x 1.5 V và hướng dẫn sử dụng